شماره مطلب: 15270
فرایند یرگزاری جشنواره علمی و پژوهشی

شیوه نامه جشنواره علمی

نسخه مناسب چاپ

سازمان بسیج فرهنگیان به منظور تقویت و ارتقاء روحیه پژوهشگري و تحقيق  ، ارتقاء سطح دانش و آگاهي فرهنگيان بسيجي، تحقق منويات مقام معظم رهبري (مد ظله العالي)در خصوص جنبش نرم افزاري و توليد علم ، فراهم كردن زمينهُ فعاليت جمعي مناسب براي فرهنگيان بسيجي پيرامون مسائل علمي و تحقيقاتي ،بهره‌گیری از استعدادها و توانمندی‌های فرهنگيان در زمينه پيشرفت علمي و تحقيقاتي فراخوان مقاله و اجراي همايش علمي، پژوهشي فرهنگيان بسيجي رابه صورت سراسري در سه سطح كانون،استان و مركز برگزار مي‌نماید علاقه مندان جهت شرکت در جشنواره ضمن دریافت شیوه نامه و دستورالعمل به کانونهای بسیج فرهنگیان در سراسر استان مراجعه نمایند

پیوست: